Krister

Vad är Butiksexponering med tips

När man har en butik är det viktigt att kunna marknadsföra sina produkter och det kan man göra med butiksexponering. Men hur kan man göra det och vad är butiksexponering? Här nedan kan du läsa mer om vad butiksexponering är och vad man kan tänka på vid butiksexponering.